Vi gjør verden litt bedre, et menneske av gangen.

Visjon

Ambeas visjon lyder: «Vi gjør verden litt bedre, et menneske av gangen». I vår visjon fokuserer vi på den enkelte person. Vårt mål og ambisjon er at hver eneste person i vår virksomhet skal behandles med respekt og å leve et så godt liv som mulig.

Oppdrag

Vår misjon lyder: Med engasjement og kompetanse gjør vi en forskjell for hver enkelt person vi møter. Dette betyr at hver enkelt av våre ansatte jobber hver dag, i stort og smått, for å oppnå vår visjon. Med dedikasjon, kompetanse og kunnskap gjør de en forskjell og skaper kvalitet for våre brukere.

Som selskap sikrer vi også at organisasjonens overordnede kjennskap omkring omsorg når helt til enhver bedrift, medarbeider og bruker. Grunnlaget for vårt arbeid er FNs erklæring om menneskerettigheter, våre etiske retningslinjer og vår oppførselskodeks.

Verdier

Verdiene som gjennomsyrer alle Ambeas aktiviteter kan beskrives i fire ord: respekt, enkelhet, ansvar og kunnskap.

Respekt: ​​Hos oss ​​har alle rett til et verdifullt liv med fysisk, psykisk og sosialt velvære.

Ansvar: Hos oss ​​har vi ansatte som tør og ønsker og ledere som lytter og leder.

Enkelhet: Hos oss ​​er det lett å påvirke og være en medarbeider eller omsorgsperson.

Kunnskap: Hos oss ​​reflekterer vi, lærer av hverandre og gjør bruk av alles ferdigheter.

Vår visjon og verdier er vårt ledende prinsipp i møtet med brukene i vår virksomhet, og hvordan våre ansatte møter hverandre. Det er verdiene som tar oss til visjonen – hver dag. Og det er på grunnlag av disse verdiene som Ambea styres.

39612a3135db3561930955bfe68a1bfb'''''''''''''''''''''