Behandling av personopplysninger

Heimta respekterer personvern og retten til å ha kontroll over personopplysninger. Her beskrives hvilke typer personopplysninger som kan behandles og for hvilke formål. Vi forklarer også hvilke valg og muligheter du har, samt hvordan du kan lære mer om våre personopplysninger og utøve dine rettigheter.

Personopplysninger som behandles

Personopplysningen refererer til data som kan tilskrives deg som person. Vi tilbyr deg å sende kontaktforespørsler via Heimtas nettsted. Derfor kan vi behandle informasjon du har oppgitt, for eksempel navn, faglig rolle, kontaktinformasjon (telefonnummer og e-postadresse) og annen informasjon du oppgir i din kontakt med oss.

Formål og behandling av personopplysninger

Vi bruker dine personlige opplysninger til å tilby våre tjenester og til å gi deg informasjon og tilbud om våre tjenester.

Behandlingen av dine personopplysninger er basert på en avtale om deg som registrerer dine kontaktopplysninger. Når du registrerer dine personlige opplysninger, bekrefter du også at du har forstått hvordan Heimta behandler dine personlige opplysninger.

I tillegg kan dine personopplysninger behandles for å representere deg for en nåværende eller potensiell kunde av Heimta, informasjon og tilbud om våre tjenester.

Hvor lenge beholdes opplysningene?

Vi beholder dine personlige opplysninger så lenge det er nødvendig for oss å oppfylle formålet samtidig som vi oppfyller våre forpliktelser.

For kontaktforespørsler lagres kontaktopplysningene du oppgir i tre måneder etter at formålet med din kontaktforespørsel er oppfylt.

Tredjepart

Vi deler innsamlede personopplysninger til våre samarbeidspartnere, for eksempel selskaper som tilbyr IT-tjenester. Denne vil da bare behandle dataene i samsvar med de formålene som dine personopplysninger ble samlet inn for, som forklart ovenfor.

Vi kan overføre personlige data til et land utenfor EØS, men i så fall vil vi først få ditt samtykke, eller sørge for at overføringen er lovlig og sikker ved å treffe andre tiltak.

Dine rettigheter

Det er vår plikt å behandle personlig informasjon som er nøyaktig, relevant og nødvendig, tatt i betraktning av våre legitime formål. Du har rett til å kontrollere at dette er gjort.

Du har rett til å motta informasjon om dine personopplysninger behandlet av Heimta en gang i året. I slike tilfeller må du be om dette skriftlig til følgende adresse: Personvernombud, Ambea AB, Box 1565, 171 29 Solna, Sverige.

Hvis du mener at en erklæring om deg er feil eller villedende, bør du umiddelbart konsultere personvernombudet. Du kan også be om sletting av dine personlige opplysninger.

Hvis du har noen spørsmål

For andre spørsmål vedrørende personlig databehandling, vennligst kontakt oss på personvernombud@heimta.no.

Om denne policyen

Heimta kan gjøre tillegg eller endringer i denne policyen. I så fall vil dette bli annonsert ved å publisere oppdatert policy på denne nettsiden.

Denne policyen gjelder fra 2018-08-21.

d7bfe864465f2efd266309a4ce2534b7LLLLLLLL