Stendi blir Norges ledende omsorgsbedrift når Ambea og Aleris Omsorg slås sammen

Avtalen mellom Ambea og Aleris Omsorg er signert. Det innebærer at Norge får en ny markedsledende aktør innen omsorgstjenester under varemerket Stendi. Stendi er en del av Ambea-gruppen, som med overtakelsen blir en av Nordens ledende aktører innen omsorgstjenester med ca 26 000 medarbeidere. Heimta er fra 2019 en del av Stendi. Heimta vil inntil videre fortsette vanlig drift, med samme navn og juridiske struktur som i dag, men vil på sikt integreres i Stendi.

– Jeg ser spesielt frem til alle de positive virkningene dette vil ha for våre brukere. Flere dyktige medarbeidere i organisasjonen innebærer også flere muligheter for oss til å utveksle erfaringer og forhåpentligvis nå en enda høyere kvalitet, sier Erik Sandöy, adm. dir. i Stendi.

Oppkjøpet gjelder omsorgsdelen av Aleris-konsernet, som fortsetter å drive virksomhet innenfor helsesektoren under Aleris-merket. Dette betyr at omsorgsvirksomheten i Norge får det nye navnet Stendi.

Ambeas oppkjøp av Aleris Omsorg inkluderer virksomheter i Sverige, Norge og Danmark. Ambeas norske virksomhet har tidligere omfattet ca. 60 boliger under navnet Heimta. Oppkjøpet betyr at Ambea vokser med ytterligere rundt 800 brukere innen barnevern, psykisk omsorg og brukerstyrt personlig assistanse (BPA), 7 sykehjem og omsorgsboliger med rundt 500 plasser, samt seniorleiligheter. Dette gjør at Stendi blir Norges markedsledende aktør innen omsorgstjenester.

– Vi er selvfølgelig veldig glade for å kunne ønske våre nye, norske kollegaer velkomne. De enhetene vi overtar fungerer veldig bra, og jeg tror vi vil kunne hente mye inspirasjon og praktiske løsninger fra vår norske virksomhet, noe som kan være til nytte for hele den nye organisasjonen, sier Ambeas konsernsjef Fredrik Gren.

Erik Sandøy vil være den øverste ansvarlige for Ambeas samlede virksomhet i Norge, inkludert Heimta. Heimta vil inntil videre fortsette vanlig drift, med samme navn og juridiske struktur som i dag, men vil på sikt integreres i Stendi.

Markedsledende i Norge, Danmark og Sverige

I Sverige tilkommer det 50 boenheter, 110 familiehjem og 14 hjemmetjenesteenheter, samt polikliniske enheter på ni steder, som er sorterte under de etablerte forretningsområdene Vardaga og Nytida. Veksten av medarbeidere og virksomheter betyr at Ambea også vil være markedsledende i Sverige.

Ambea blir også Danmarks største private aktør innen omsorgstjenester under varemerket Altiden. Danmark er et nytt marked for Ambea, og der blir det blant annet lagt til seks sykehjem, åtte hjemmetjenesteenheter, to hjem for voksne med funksjonshemming og et nettverk på to steder innenfor poliklinisk omsorg, individ og familie.

Samlet betyr oppkjøpet at Ambea er en av Nordens ledende aktører innenfor omsorgstjenester med markedsledende posisjon i Sverige, Norge og Danmark.

Mer effektiv og kvalitetssikret omsorg for flere

På kort sikt innebærer oppkjøpet ingen forandringer for brukerne. Arbeidet fortsetter som vanlig, med de samme ansatte, og brukerne får den samme støtten og omsorgen som de er vant til.

– Vi er veldig glade for å bli en del av Ambea. Det er en trygg og stabil aktør som viser at tydelige rutiner og innovative løsninger hvor brukernes opplevelser er i fokus høyner kvaliteten i omsorgsarbeidet, sier Erik Sandøy.

– Ambea og Aleris Omsorg har det samme stabile grunnlaget når det gjelder verdier, bedriftskultur og synet på kvalitet og innovasjon. Vi passer godt sammen, og sammen kan vi bygge Nordens ledende omsorgsbedrift for kvalitets- og innovasjonsutvikling, sier Fredrik Gren.

I Ambea, hvis kvalitetssystem Qualimax allerede anses som ledende i bransjen, styrkes nå mulighetene for enda mer effektiv og kvalitativ omsorg. Når antall ansatte i selskapet nå nesten dobles og antall boligplasser eller brukere øker til 11 000, ser Ambeas konsernsjef Fredrik Gren fordeler som kan være til nytte for samfunnet som helhet:

– En større grunnflate av virksomheter og erfaringer fra både ansatte og omsorgsmottakere gir et bedre grunnlag for oss i å drive utviklingen av innovativ omsorg av høy kvalitet. Dette betyr at vi kan tilby enda mer effektiv omsorg av høy kvalitet, noe som i mindre grad belaster skattebetalerne.

 

Stendi er Norges største omsorgsaktør og driver landsdekkende virksomhet innen barnevern, brukerstyrt personlig assistanse (BPA), bo- og omsorgstjenester, eldreomsorg og hjelp i hjemmet. Vi skal være kvalitetsledende i alt vi gjør og vår visjon er å gjøre verden litt bedre, ett menneske av gangen. Stendi har over 5 000 medarbeidere, rundt 1 000 brukere innen barnevern, psykisk omsorg og brukerstyrt personlig assistanse (BPA), 7 sykehjem og omsorgsboliger med rundt 500 plasser, samt seniorleiligheter.

Stendi er siden 2019 en del av Ambea, som er Sveriges, Norges og Danmarks marknadsledende private omsorgsselskap. stendi.no

Heimta er fra 2019 en del av Stendi. Heimta vil inntil videre fortsette vanlig drift, med samme navn og juridiske struktur som i dag, men vil på sikt integreres i Stendi.  

47f63b8e1bbb6115e9640f4d1e57f624jjjjjjjjjjj