Seks blir én – kort historikk bak selskapene i Heimta

Her er en kort presentasjon og historikk om hvert enkelt selskap i Heimta

Fra 2016 og til i dag har Ambea ervervet seks omsorgsselskaper i Norge. Alle med høy kvalitet og sine egne spesialiteter innen omsorg for personer med funksjonsnedsettelse og psykiske lidelser. Sammen blir nå de seks selskapene samlet i Heimta.

Heimta

Heimta ble etablert i 2008 med formål om levere helse- og omsorgstjenester på vegne av det offentlige og være ett tilskudd til kommunenes egne omsorgstjenester for tjenestemottakere med behov for særskilt individuell og tilrettelagt bistand. I oppstartsfasen var tjenestetilbudet rettet mot barn med kognitive funksjonshemninger og den første omsorgsboligen for barn ble etablert på Orkerød i Moss kommune i 2009. Tjenestetilbudet ble etter forespørsel utvidet til voksne og i 2010 ble ett nytt botilbud for voksne etablert på Krapfoss i Moss kommune. I 2011 ble det den første boligen etablert for mennesker med psykiske lidelser på Ise i Sarpsborg kommune. I 2013 fikk Heimta tildelt konsesjon for å levere brukerstyrt personlig assistanse og i 2014 ble 3 omsorgsboliger etablert i Stavanger kommune. I juli 2015 ble Heimta en del av Solhagagruppen som igjen i februar 2016 ble en del av Ambea. Sommeren 2016 ble de to første omsorgsboligene i Oslo kommune etablert.

Målrettet Intervensjon

Målrettet Intervensjon ble etablert høsten 2000 av Vegard Skipperstøen og Geir Braaten, med tilholdssted på Vingnes i Lillehammer kommune. Firmaet har gått i fra 3 ansatte til over 70 med tverrfaglig bakgrunn – vernepleiere, lærere, førskolelærere, barnevernspedagog, omsorgsarbeidere, sosionom, håndverkere, samt psykiatrisk helsearbeidere. MI ble en del i Ambea i november 2017 og har i dag 14 boliger, ca. 33 brukere og tilbyr heldøgnsomsorg, korttidsbolig, dagaktiviteter og avlastingstjenester for individer med psykososial problematikk eller funksjonshemming.

TBO Helse

Tranøy Bo og Omsorg ble stiftet i 2010 av Ronny Eliseussen og Bjørn Vidar Olsen. Firmaet har siden oppstart samarbeidet med Tranøy Gård, på Tranøya mellom Senja og fastlandet i Troms fylke. TBO leverer tilpassede bo- og omsorgstjenester til personer med spesielle behov. I 2012 kjøpte firmaet Tranøy Gård AS. Samtidig kom Monica Nygaard, Hugo Walberg og Tor Erling Bartlett inn på eiersiden. Samme år ble firmanavnet endret til TBO-Helse. I de påfølgende år ble det etablert flere boliger, både på Senja og på fastlandet. TBO-Helse ble ved årsskiftet 2017 en del av Ambea-konsernet.

Tiltaksgruppa fokus

Tiltaksgruppa fokus AS ble etablert i 2009 etter at driften før det hadde sin funksjon som et enkeltmannsforetak siden 2006. Firmaet har siden oppstart utviklet seg fra å være en aktør med hovedvekt på atferdsproblematikk og målrettet miljøarbeid innen barnevern, til også å påta seg store oppgaver innen helse og omsorg.  I tillegg har Tiltaksgruppa fokus nå over flere år bistått med ulik bistand innen grunnskolen og den videregående skolen.  Tjenestetilbudet har i hovedsak vært sentrert rundt nedre Glommaregionen og siden 2011 har Tiltaksgruppa fokus hatt rammeavtaler med Sarpsborg og Fredrikstad kommuner og ble en del i Ambea i januar 2018.

Varphaugen

Varphaugen Ungdomshjem ble etablert av Kari Wethal i august 1995, som en privat barneverninstitusjon for barn og ungdom. Navnet Varphaugen, kommer fra Varphaugen gård ved Otta hvor institusjonen hadde sin første avdeling. I 1997 etablerte Varphaugen seg med ytterligere en avdeling i Våler i Østfold og har siden den tid utvidet sin virksomhet på Østlandsområdet. Varphaugen Ungdomshjem har i dag 15 godkjente institusjonsplasser fordelt på syv avdelinger, ettervernsleiligheter og har flere fosterhjem knyttet til seg. Varphaugen er godkjent for alle plasseringsparagrafer, også akuttparagrafene i barnevernloven. Firmaet ble en del i Ambea i juli 2017.

Vitale

Vitale ble grunnlagt i 2007 og kom inn i Ambea i november 2016. Bakgrunnen var en sterk tro på at helse- og omsorgssektoren i Norge er nødt til å omstille seg og utvikle seg videre for å dekke morgendagens behov. Vitale har følgende virksomhetsområder: BPA (brukerstyrt personlig assistanse), egne heldøgns omsorgsboliger og samdrift. Vitale kjennetegnes ved å levere raske, skreddersydde løsninger av høy kvalitet, der utfordringene oppstår.

9a82242f38afef1c380a1b2fbdf322a3ee