Sånn får Heimta høy kvalitet i alle ledd

Wiggo Anker-Hansen, kvalitetssjef i Heimta, er tydelig med hva han mener skaper kvalitet i hele organisasjonen, for brukere og oppdragsgivere.

─ Vi lager et eget mandat for kvalitet ut ifra tre perspektiver, sier han:

  • Hensyn til brukerne – beste tenkbare tjenester innenfor rammen som oss våre avtaler gir oss.
  • Hensyn til medarbeiderne – skape gode trygge og forutsigbare arbeidsplasser.
  • Skape en trygg og sikker avtaleoppfyllelse for våre oppdragsgivere i kommunene ─ vi skal se til at våre oppdragsgivere får minst det de ha bestilt, slik at de blir så fornøyde at de fortsetter å kjøpe våre tjenester.

På Heimtas kvalitetsavdeling arbeider også Ronny Eliseussen. Wiggo og Ronny er ute på tilsyn i virksomhetene tre dager per uke. Hver virksomhet får to tilsyn per år og i tillegg kan det bli uanmeldte tilsyn hvor det er behov for det.

─ Gjennom våre mange kontakter ute på boligene, blir kvalitetsavdelingen et instrument for å føre sammen Heimtas ledelse og den enkelte virksomhet. Ledelsen får løpende rapporter om kvaliteten, og vi kan også få med oss gode eksempler og forslag som kan utvikle Heimta på ulike måter, sier Wiggo.

I tillegg bidrar kvalitetsavdelingen med å utvikle nye og kommende ledere i Heimta. Nye ledere får hospitere i avdelingen og blir dermed vel innsatt i rutinene og får godt innsyn i virksomheten.

─ Vi får også god hjelp av Maria Green Gadelius på Ambea sin sentrale kvalitetsavdeling. Qualimax er et bra verktøy, selv om det fortsatt er litt prematurt i sin norske versjon. Vi er i det hele tatt litt «ferske» i Norge innen privat omsorg med hensyn til gode verktøy for kvalitetssikring av jobben.  At Ambea kommer inn med sin erfaring og sine vel utprøvde systemer gjør at Heimta kan få et forsprang til å vokse og utvikles, mener Wiggo Anker-Hansen.

 

3290fbaf9220d0a65f6f3db285aae993,,,,,,,,,,,,,,,,