Gå kurs i lavaffektiv tilnærming

Medarbeidere i Heimta gis nå muligheten til utdanning i lavaffektiv tilnærming.

─ Målsetningen er at alle medarbeidere skal gjennomgå denne utdanningen, sier Lars-Erik Eriksen, som er utdanningsansvarlig i Heimta.

En del i Ambea er Lära, et akademi som driver utdanning for ansatte og eksterne parter i Sverige. Der tilbys kurs innen tilnærming til personer med funksjonsnedsettelser eller demenssykdommer. Spesielt fokus ligger på problemskapende og utagerende atferd, hvordan det kan forebygges og vold unngås, gjennom lavaffektiv tilnærming. Lära bruker blant annet verktøyet Studio 3, et engelsk konsept.

Lars-Erik har fått utdanning hos Lära og er sertifisert innen Studio 3. Han har en bakgrunn som barnevernepedagog og videreutdanning i psykisk helse. Han arbeidet i Heimta først i 2008-15 og kom tilbake i sin nye rolle som utdanningsansvarlig i 2017.  Han er allerede i gang med kurs i lavaffektiv tilnærming. Under høsten 2017 ble det holdt 7-8 kurs, som ble godt mottatt av deltakerne.

─ Flere har delt med seg av egne erfaringer fra virkelige situasjoner. Det oppstår da verdifulle diskusjoner i gruppen og for meg som kursleder gir det reelle eksempler som jeg kan lære av og bruke som foreleser, forteller Lars-Erik Eriksen.

Nå skal kursene tilbys alle ansatte i Ambeas norske virksomheter.

─ Jeg kommer til å sende e-mail til alle ledere på våre boliger om når og hvor kursene vil bli holdt. Da er det bare og melde seg på via e-mail til meg, sier Lars-Erik Eriksen.

Han vill virkelig anbefale å gå kurset.

─ Mange ganger er du selvsagt klar over at du skal bruke lavaffektiv tilnærming, men du trenger også å huske det når du blir stresset og truet. Kurset gir deg en måte å forholde deg på, som kan brukes i hverdagen, på jobben og i privatlivet, forklarer Lars-Erik Eriksen.

Fakta: Lavaffektiv tilnærming

Metoden fokuserer på å gi rom, bruke tid og dempe stresset hos den utagerende. Dette er tilgjengelige strategier som demper stresset både hos brukere og ansatte, og fører til en positiv samhandling

Les mer

Les mer om lavaffektiv tillnærming

 

0324e637fc99f264ddcaf7c9db48d00b((((((((((((((((((((((((((((((((