Les mer

Historien

Seks selskaper blir til ett! Og Heimta blir en del av Stendi.

Seks blir én – kort historikk bak selskapene i Heimta

Fra 2016 og til i dag har Ambea ervervet seks omsorgsselskaper i Norge. Alle med høy kvalitet og sine egne spesialiteter innen omsorg for personer med funksjonsnedsettelse og psykiske lidelser. Sammen blir nå de seks selskapene samlet i Heimta. Heimta er fra 2019 en del av Stendi. www.stendi.no

Her er en kort presentasjon og historikk om hvert enkelt selskap.

Heimta

Heimta ble etablert i 2008 med formål om levere helse- og omsorgstjenester på vegne av det offentlige og være ett tilskudd til kommunenes egne omsorgstjenester for tjenestemottakere med behov for særskilt individuell og tilrettelagt bistand. I oppstartsfasen var tjenestetilbudet rettet mot barn med kognitive funksjonshemninger og den første omsorgsboligen for barn ble etablert på Orkerød i Moss kommune i 2009. Tjenestetilbudet ble etter forespørsel utvidet til voksne og i 2010 ble ett nytt botilbud for voksne etablert på Krapfoss i Moss kommune. I 2011 ble det den første boligen etablert for mennesker med psykiske lidelser på Ise i Sarpsborg kommune. I 2013 fikk Heimta tildelt konsesjon for å levere brukerstyrt personlig assistanse og i 2014 ble 3 omsorgsboliger etablert i Stavanger kommune. I juli 2015 ble Heimta en del av Solhagagruppen som igjen i februar 2016 ble en del av Ambea. Sommeren 2016 ble de to første omsorgsboligene i Oslo kommune etablert.

Målrettet Intervensjon

Målrettet Intervensjon ble etablert høsten 2000 av Vegard Skipperstøen og Geir Braaten, med tilholdssted på Vingnes i Lillehammer kommune. Firmaet har gått i fra 3 ansatte til over 70 med tverrfaglig bakgrunn – vernepleiere, lærere, førskolelærere, barnevernspedagog, omsorgsarbeidere, sosionom, håndverkere, samt psykiatrisk helsearbeidere. MI ble en del i Ambea i november 2017 og har i dag 14 boliger, ca. 33 brukere og tilbyr heldøgnsomsorg, korttidsbolig, dagaktiviteter og avlastingstjenester for individer med psykososial problematikk eller funksjonshemming.

TBO Helse

Tranøy Bo og Omsorg ble stiftet i 2010 av Ronny Eliseussen og Bjørn Vidar Olsen. Firmaet har siden oppstart samarbeidet med Tranøy Gård, på Tranøya mellom Senja og fastlandet i Troms fylke. TBO leverer tilpassede bo- og omsorgstjenester til personer med spesielle behov. I 2012 kjøpte firmaet Tranøy Gård AS. Samtidig kom Monica Nygaard, Hugo Walberg og Tor Erling Bartlett inn på eiersiden. Samme år ble firmanavnet endret til TBO-Helse. I de påfølgende år ble det etablert flere boliger, både på Senja og på fastlandet. TBO-Helse ble ved årsskiftet 2017 en del av Ambea-konsernet.

Tiltaksgruppa fokus

Tiltaksgruppa fokus AS ble etablert i 2009 etter at driften før det hadde sin funksjon som et enkeltmannsforetak siden 2006. Firmaet har siden oppstart utviklet seg fra å være en aktør med hovedvekt på atferdsproblematikk og målrettet miljøarbeid innen barnevern, til også å påta seg store oppgaver innen helse og omsorg.  I tillegg har Tiltaksgruppa fokus nå over flere år bistått med ulik bistand innen grunnskolen og den videregående skolen.  Tjenestetilbudet har i hovedsak vært sentrert rundt nedre Glommaregionen og siden 2011 har Tiltaksgruppa fokus hatt rammeavtaler med Sarpsborg og Fredrikstad kommuner og ble en del i Ambea i januar 2018.

Varphaugen

Varphaugen Ungdomshjem ble etablert av Kari Wethal i august 1995, som en privat barneverninstitusjon for barn og ungdom. Navnet Varphaugen, kommer fra Varphaugen gård ved Otta hvor institusjonen hadde sin første avdeling. I 1997 etablerte Varphaugen seg med ytterligere en avdeling i Våler i Østfold og har siden den tid utvidet sin virksomhet på Østlandsområdet. Varphaugen Ungdomshjem har i dag 15 godkjente institusjonsplasser fordelt på syv avdelinger, ettervernsleiligheter og har flere fosterhjem knyttet til seg. Varphaugen er godkjent for alle plasseringsparagrafer, også akuttparagrafene i barnevernloven. Firmaet ble en del i Ambea i juli 2017.

Vitale

Vitale ble grunnlagt i 2007 og kom inn i Ambea i november 2016. Bakgrunnen var en sterk tro på at helse- og omsorgssektoren i Norge er nødt til å omstille seg og utvikle seg videre for å dekke morgendagens behov. Vitale har følgende virksomhetsområder: BPA (brukerstyrt personlig assistanse), egne heldøgns omsorgsboliger og samdrift. Vitale kjennetegnes ved å levere raske, skreddersydde løsninger av høy kvalitet, der utfordringene oppstår.

Stendi

Stendi er det nye navnet på Aleris Omsorg Norge etter at Ambea gikk inn som eier. Stendis historie går helt tilbake til 1991 som Norges første private barnevernsaktør. Heimta er en del av Stendi. Les mer på www.stendi.no

 

Kontakt

For mer informasjon, kontakt oss i dag.

b952ef850efa224d4c40d15a93f0e307%%%%%%%%%%%%