Les mer

Studio III

Hvordan håndtere utfordrende atferd gjennom lavaffektiv tilnærming

«Humane, skånsomme og effektive strategier for håndtering av utfordrende atferd.»

Studio III ble grunnlagt av den britiske psykiateren Andrew McDonnell i 1992.

Den lavaffektive tilnærmingsmetoden handler om gode strategier med fokus på å redusere stress, frykt og frustrasjon. Den søker en unngåelse av aggresjon og krisesituasjoner.

Kurset tar utgangspunkt i teorien til lavaffektiv tilnærming, men har også øvelser i fysiske intervensjoner. Den lavaffektive tilnærmingens mål er å forstå den situasjonen gjennom å identifisere «triggere» og bruke lavaffektive tilnærminger som strategi og løsning for å unngå konsekvens-pedagogikk for brukere innen Autisme-spekteret (gjelder også personer med andre utfordringer).

Åtte hovedmål for Studio III:

  1. Øke personalets selvtillit i håndteringen av utfordrende atferd.
  2. Vise personalet prinsippene og fordelene av å jobbe innenfor et non-aversivt rammeverk.
  3. Vise personalet viktigheten av å forstå hvordan deres egen atferd kan påvirke andres atferd.
  4. Gi personalet ferdigheter til og ned-eskalere utfordrende situasjoner uten å måtte ty til fysisk intervensjon.
  5. Hjelpe personalet til å forstå årsaker til utfordrende atferd, aggresjon og vold og hjelpe de med å se brukerne på en mer positiv måte.
  6. Gjøre personalet oppmerksomme på viktigheten av å jobbe innenfor lovverket, og viktigheten av og bruken for gode retningslinjer rundt bruk av makt og tvang.
  7. Viktigheten av debrief etter situasjoner har oppstått.
  8. Gi personalet ulike ferdigheter innen fysisk intervensjon, som er trygge og akseptable for både personalet og brukerne.

Kurset har en varighet på tre dager.

Mer informasjon om utdannelse

Kontakt utdanningsleder Lars Erik Eriksen, telefon 918 58 200 eller mail lee@heimta.no

9f8ed1e65ff4c6417facf6343b905980JJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ