Les mer

Lavaffektiv tilnærming

Hvordan håndtere utfordrende atferd gjennom lavaffektiv tilnærming

Lavaffektiv tilnærming er en metode for å håndtere utfordrende atferd med fokus på å unngå konfrontasjon.

Konflikter vil alltid oppstå i et pedagogisk miljø, men den lavaffektive tilnærmingen tar for seg metoder som kan brukes om konflikten eskalerer. Kurset Hvordan håndtere utfordrende atferd gjennom lavaffektiv tilnærming går over 2 dager, og inneholder både den teoretiske forankringen i The Low Arouasal Approach (lavaffektiv tilnærming) samt øvelser/trening ved behov for fysisk intervensjon.

Kursholder er, som den eneste i Norge, sertifisert gjennom Studio III i England.

Nøkkelpunkter

Nøkkelpunkter i en lavaffektiv tilnærming:

  • Færre krav og forventninger fra de ansatte for å redusere faren for konflikter med personen.
  • Unngå faktorer som virker aktiverende, for eksempel direkte blikk-kontakt og berøring, samt unngå tilskuere i situasjonen
  • Unngå ikke-verbal atferd som kan føre til konflikt, for eksempel aggressiv kroppsholdning.
  • Utfordre ansattes antakelser om hvordan utfordrende atferd bør håndteres på kort sikt.

Målet med denne metoden er å bidra til en reflekterende praksis, hvor arbeidstakerne hele tiden skal evaluere seg selv i møte med andre. Ved en slik refleksjon vil man forhåpentligvis forstå mer av hva som ligger bak atferden, hva som kan trigge ulike typer atferd og på hvilken måte den enkelte kan bidra til å minske utfordrende atferd.

Gjennom refleksjon og forståelse, vil man også oppleve større trygghet i møte med den utfordrende atferden man står ovenfor.

Kurset har en varighet på 2 dager.

Mer informasjon om utdannelse

Kontakt utdanningsleder Lars Erik Eriksen, telefon 918 58 200 eller mail lee@heimta.no 

 

136482a6b1cab063e6ccad9036fae649ccccccccccccccccccccccccc