Les mer

Kurs

Vi utvikler de beste medarbeiderne, og holder egne kurs som våre ansatte kan delta på.

Et av hovedmålene til Heimta er å utvikle de beste medarbeiderne.

I tråd med dette målet holder vi egne kurs som alle ansatte kan delta på. Sentralt i begge kursene står den lavaffektive tilnærmingen, som vi ønsker skal være en gjennomgående tilnærming rundt på alle våre boliger.

Gjennom kursene blir de ansatte mer bevisste på hvem de er i møte med det som er utfordrende for dem i det miljøterapeutiske arbeidet. Gjennom denne bevisstheten, kan man i større grad reflektere og være nysgjerrig på hva som ligger bak den utfordrende atferden. Dette krever en grunnleggende kunnskap om brukerens utfordringer. Nysgjerrige og tilstedeværende miljøterapeuter kjenner brukerens «språk» og kommunikasjon, og har dette med seg inn i de mange ulike situasjonene man har med brukeren.

Kursene kan bestilles av kommuner og øvrige eksterne samarbeidspartnere.

Mer informasjon om utdannelse

Kontakt utdanningsleder Lars Erik Eriksen, telefon 918 58 200 eller mail lee@heimta.no 

85f93bd75ffa16c50b9a3049ad8670dcaaaaaaa