Vi søker flere dyktige miljøterapeuter til bolig i Finnsnes-området

Vi søker flere dyktige miljøterapeuter i Heimta TBO. Har du sykepleie, vernepleie eller annen helse-,sos.-eller ped.faglig bakgrunn? 
Fast stilling ledig, samt vikarer på tilkalling både til miljøterapeut og miljøarbeider. Medleverturnus.
Heimta TBO tilbyr spesialiserte bo og omsorgstjenester, herunder heldøgns bo og omsorgstiltak, avlastning, akuttplassering, kartlegging, habilitering/rehabilitering samt utredning av funksjonsnivå og utprøving av arbeidsevne innenfor gitte områder. Disse tjenestene kan leveres i våre boliger eller i private/kommunale botiltak.

Arbeidsoppgaver

 • Planlegge og gjennomføre
 • miljøterapeutiske tiltak og aktiviteter i tråd med Heimta sine
 • miljøterapeutiske rammer og visjon. Være en omsorgsperson og aktiv deltaker i
 • daglige gjøremål som kreves for å skape et hjem. Utføre et godt
 • miljøterapeutisk arbeid ved å gi omsorg og skape trygghet og livskvalitet for
 • beboer. Utføre arbeidet i henhold til brukers handlingsplaner og tilrettelegge
 • for aktivitet og trivsel. I medleverturnus er du på jobb 3 og 4 døgn om
 • gangen, fri 7 dager mellom hver arbeidsperiode. Medlever-turnus 100% tilsvarer
 • i snitt 10 døgn på jobb per mnd.

Kvalifikasjoner

  • Du er fortrinnsvis sykepleier eller vernepleier
  • Erfaring innen utviklingshemming, og evt. psykiske lidelser/utfordrende atferd
  • Annen relevant helse/sos/ped. faglig bachelor
  • Du har kommunikasjonsferdigheter og behersker norsk muntlig og skriftlig
  • Du har god kjennskap til MS Office og generelle datakunnskaper
  • Du har godkjent politiattest  uten anmerkninger innen oppstart og førerkort klasse B             

Personlige egenskaper

 • Vi søker deg som er trygg på deg selv og systematisk. Du finner løsninger og setter fornuftige grenser. Du jobber selvstendig og tåler å
 • stå i relasjoner over tid. Du er en god støttespiller for kolleger og
 • samarbeider godt. Med engasjement, profesjonell holdning og evne til å kommunisere klarer du å skape gode relasjoner med de rundt deg; både brukere, kolleger og samarbeidspartnere.

Språk

  Vi tilbyr

   • En trygg og god arbeidsplass i et selskap i vekst
   • Tariffavtale
   • 5 ukers ferie
   • Egne tilrettelagte kurs
   • Vi behandler søknadene fortløpende. Rask oppstart er ønskelig! Klikk link i annonsen for elektronisk søknad, vi hører gjerne fra deg
   • så snart som mulig!

  Heimta leverer helse- og omsorgstjenester på vegne av det offentlige. Vi har nå ca 950 ansatte på landsbasis. Vi samarbeider med helsetjenesten i kommunen.  Våre tjenester omfatter omsorg til mennesker med ulike utgangspunkt, historier og behov. Heimta er et gammelnorsk ord som betyr å bringe hjem. For oss betyr det å gi de som mottar våre tjenester mulighet til et så godt liv som mulig i sitt hjem og til livskvalitet for det enkelte menneske.

  Søk på stillingen

  Søknadsfrist
  Snarest

  Annonsør
  Heimta

  Sted
  Array

  458046ad3290167b12b8a99558c02858xxxxxxxxxxxxxxx