Les mer

Til deg som velger oss

En rekke kommuner tilbyr nå fritt brukervalg

En rekke kommuner tilbyr nå fritt brukervalg innen bo- og omsorgstilbud for utviklingshemmede og andre hjelpetrengende.  Fritt brukervalg innebærer at de som har vedtak på disse tjenestene fritt kan velge en av de private leverandørene som har inngått tjenestekonsesjon med kommunen.

Vi tilbyr boliger og leiligheter med heldøgns bemanning, og sammen med din kontaktperson i Heimta skreddersyr vi et tilbud som passer akkurat for deg og dine behov.

Målsetningen med tilbudet er å legge til rette for at du skal oppleve å ha et verdig liv med så høy selvopplevd livskvalitet som mulig. Vi fokuserer på å gi deg trygghet, meningsfull aktivitet og god støtte i hverdagen. Brukermedvirkning står helt sentralt, og vi er opptatt av at du blir hørt, sett og imøtekommet dine behov. Vårt personale vil hjelpe deg med små og store ting gjennom hverdagen og sammen skaper vi en meningsfull hverdag!

Kontakt

For spørsmål ikke nøl med å kontakte oss.

797a77f644e6352945cbe3b0658fe020gggggggggggggggggggg