Les mer

Pårørende og verge

Våre brukeres pårørende er en av de sterkeste ressursene for å tilrettelegge et godt, trygt og kvalitativt tilbud.

En rekke kommuner tilbyr nå fritt brukervalg innen bo- og omsorgstilbud for utviklingshemmede og andre hjelpetrengende.  Fritt brukervalg innebærer at de som har vedtak på disse tjenestene fritt kan velge en av de private leverandørene som har inngått tjenestekonsesjon med kommunen.

Fritt brukervalg betyr konkurranse og dermed enda større fokus på kvalitet av helse og omsorgstjenestene.

Målsetningen for oss i Heimta er å legge til rette for at beboerne skal oppleve å ha et verdig liv med så høy selvopplevd livskvalitet som mulig. Det er grunnleggende at alle tjenester har fokus på å øke beboers grad av selvstendighet og forhåpentligvis redusere omsorgsbehovet på sikt ved å jobbe miljøterapeutisk. Vårt fokus er at brukerne skal bli sett, hørt og respektert i et hvert møte med oss.

For oss i Heimta anser vi våre brukeres pårørende som en av de sterkeste ressursene for å tilrettelegge et godt, trygt og kvalitativt tilbud til våre brukere. Et godt samarbeid med pårørende er en av forutsetningene for at vi leverer gode tjenester, og vi har lang erfaring med systematisk oppfølgning av pårørende. Vi strekker oss langt for at deres meninger og innspill blir hørt. Som pårørende vil du få en fast kontaktperson å forholde deg til, og du er velkommen til å kontakte oss på telefon eller komme på besøk til boligen.

Kontakt

For mer informasjon, kontakt oss i dag.

b3bd13d1497c305d9a881db63359b18e////////////////////////////////