Les mer

Oppdragsgiver

I Heimta er hvert enkelt menneske unikt, og hverdagen tilpasses den enkelte individuelt.

Heimta leverer heldøgns bo- og omsorgstjenester til mennesker med sammensatte utfordringer i sin hverdag.

Tjenesten leveres på vegne av kommunen, og har som mål at den enkelte skal oppleve frihet, økt selvstendighet og større livskvalitet.

I Heimta er hvert enkelt menneske unikt, og hverdagen tilpasses den enkelte individuelt. Alt sees i sammenheng med oppdragsgivers forventning og ønske, samt beboers egne ønsker og mål.

Gjennom stor fleksibilitet i tjenestene, høy kvalitet i alle ledd og engasjerte medarbeidere vil vi at alle våre beboere skal oppleve et verdig liv med så høy livskvalitet som mulig.

Våre ansatte jobber alle i medlever turnus, noe som betyr at de jobber 3 til 4 døgn sammenhengende og har 7 dager fri mellom hver arbeidsperiode. Dette bidrar til stor grad av forutsigbarhet hos beboerne og muligheten for å jobbe målrettet mot vekst og utvikling.

Vårt fokus på kvalitet bør også nevnes. Vi scorer jevnlig våre avdelinger med tanke på dokumentasjon, og dette er med på å sikre helhetstilbudet vi ønsker å gi beboerne tilknyttet oss. Vi har en uavhengig kvalitetsgruppe som foretar disse tilsynene.

Heimta har også et ønske om at minimum 66% av alle våre ansatte skal ha 3-årig helse- og sosialfaglig utdanning. Vi er opptatt av tverrfaglighet, både da det gjelder erfaringsbakgrunn og faglig bakgrunn.

Målgrupper

Våre målgrupper er personer med komplekse og sammensatte behov som følge av følgende problematikk:

  • Psykiske lidelser
  • Psykisk utviklingshemming
  • Rusmiddelmisbruk
  • Autismespekter diagnoser
  • Samtidig rus og psykisk lidelse

Kontakt

Kontakt Heimta for mere informasjon.

01f9842b4029d6eb7ad6071994d57095EEEEEE