Kim Nilsson Heimta

Kim Nilsson er BPA-ansvarlig i Heimta

─ Vi i Heimta BPA ønsker å utgjøre en positiv forskjell i menneskers liv, vi skal bidra til å gjøre livet enklere for mennesker med nedsatt funksjonsevne, og vi leverer våre BPA tjenester etter enkeltmenneskers behov, sier han.

BPA skal sikre selvbestemmelse og kontroll over egen hverdag og eget liv, hvert enkeltmenneske som mottar våre tjenester skal få et aktivt og mest mulig uavhengig liv til tross for sin funksjonsnedsettelse.

─ Vi skal bidra til å gi mennesker med nedsatt funksjonsevne et godt liv, hver dag mener Kim.

Hva kan Heimta tilby som BPA-leverandør?

─ I Heimta vil du få en BPA-leverandør som etterstreber å gi høy kvalitet på tjenesten vi leverer, og en personlig service fra din faste personlige BPA-koordinator. Vi vil være tilgjengelig for deg slik at du skal få den hjelp og støtte du trenger for å kunne drifte din BPA-ordning på best mulig måte, og vi vil hjelpe deg med det som trengs for at du skal få et aktivt, uavhengig og godt liv, forklarer Kim Nilsson.

Støtte og hjelp i stort og smått

Det betyr konkret støtte og hjelp i stort og smått.

─ Vi har personlig oppfølging av hver enkelt og skreddersydde løsninger av høy kvalitet. Tilbud om årlige sammenkomster, seminarer, kurs- og fag dager. Vi har webbasert arbeidslederkurs og assistentkurs. Tilbud om bistand til å finne riktig assistent, lage og produsere stillingsannonser, i intervju- og ansettelsesprosessen, samt hjelp til å lage vaktplan i vårt online vaktplansystem. Råd og veiledning når du trenger det av våre dyktige BPA koordinatorer.

Kvalitet og kompetanse

Kvalitet og kompetanse er viktige nøkkelord for Heimta.
─ Vi har fokus på kvalitetshevende tiltak og kompetanseheving av arbeidsledere og assistenter. Kompensasjonsbidrag og assistentkasse for å dekke ekstrautgifter i forbindelse med din BPA-ordning. Mulighet for å bruke assistansetimene fleksibelt gjennom kalenderåret. En kompetent og engasjert samarbeidspartner og arbeidsgiver for assistentene. Online styringsverktøy med vaktplan og timeliste. Full oversikt på timeforbruk, samt elektronisk tilgang til alle relevante skjemaer og dokumenter via pc eller mobil, sier Kim Nilsson.

Kontakt Kim

kim.nilsson@stendi.no

4a41d713022b5807bb938467e4bd46c3555555555555555555555