Les mer

For arbeidsleder

Hvem kan få BPA?

Personer som har behov for omfattende og koordinerte tjenester, men som likevel har ressurser og et ønske og behov for et aktivt og uavhengig liv kan få disse tjenestene organisert som BPA.

Du må ha egen innsikt og ressurser til å ha et aktivt liv både i og utenfor hjemmet. Du må være i stand til å være arbeidsleder som blant annet innebærer utarbeidelse av arbeidsplan og sette seg inn i aktuelt lovverk. Arbeidslederrollen kan delegeres til pårørende eller hjelpeverge.

Dersom man fyller vilkårene for rett til helsehjelp etter Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester 3-2 punkt 6, bokstav b og § 3-8 kan man få BPA.

Den individuelle retten til BPA er nedfelt i paragrafen lov om pasient- og brukerrettigheter som trådte​ i kraft i 2015, § 2-1 d; «Rett til brukerstyrt personlig assistanse».

Med andre ord svarer du ja på følgende tre spørsmål, har du rett til BPA (det har et enstemmig storting bestemt).

 • Har du et langvarig assistansebehov?
 • Har du behov for mer enn 25 timer assistanse i uken?
 • Er du yngre enn 67 år?

Samtidig er rettighetene slik utformet at det er mange personer som kan ha nytte av å ha sine tjenester organisert som en BPA-ordning, som likevel ikke har rett til dette. Det er derfor viktig å understreke at uavhengig av rettigheten, skal kommunene også ha et tilbud om at tjenestene skal kunne organiseres som brukerstyrt personlig assistanse, jf. helse- og omsorgstjenesteloven § 3-8.

Heimta BPA skal bidra til å gjøre akkurat ditt liv enklere.

Hva får du med Heimta som din BPA-leverandør?

 • Personlig oppfølging og skreddersydde løsninger av høy kvalitet.
 • Tilbud om årlige sammenkomster, seminarer, kurs- og fag dager.
 • Webbasert arbeidslederkurs.
 • Webbasert assistentkurs.
 • Tilbud om bistand til å finne riktig assistent, lage og produsere stillingsannonser, i intervju- og ansettelsesprosessen, samt hjelp til å lage vaktplan i vårt online vaktplansystem.
 • Råd og veiledning når du trenger det av våre dyktige BPA koordinatorer.
 • Internkontrollhåndbok.
 • Fokus på kvalitetshevende tiltak og kompetanseheving av arbeidsledere og assistenter.
 • Kompensasjonsbidrag for å dekke ekstrautgifter i forbindelse med din BPA-ordning.
 • Mulighet for å bruke dine assistansetimer fleksibelt gjennom kalenderåret.
 • En kompetent og engasjert samarbeidspartner og arbeidsgiver for assistentene dine.
 • Online styringsverktøy med vaktplan og timeliste. Full oversikt på timeforbruk, samt elektronisk tilgang til alle relevante skjemaer og dokumenter via pc eller mobil.

Heimta BPA er for deg som er motivert og ønsker å styre din egen hverdag og ditt eget liv.

Som BPA-leverandør forventer vi:

 • At du er aktiv i assistent ordningen du har valgt.
 • At du tar ansvar og tar kontakt når du trenger råd / veiledning.
 • At du deltar på kurs.
 • At du lager arbeidsplan for dine assistenter.
 • At du har kontroll på timeforbruket (Du får en god oversikt i vårt online vaktplansystem).
 • At du rekrutterer dine egne assistenter
 • At du har opplæring med assistentene og leder disse på en god måte.
 • At du har vikarer tilgjengelige ved sykdom og ferieavvikling.
 • At du tilrettelegger for et godt arbeidsmiljø.
 • At du er oppdatert på internkontrollhåndboken vår og følger rutinene som er satt.

Din BPA-koordinator er behjelpelig med det du ønsker bistand til.

Vil du vite mere om Heimtas tilbud innen BPA?

Vil du vite mere om Heimtas tilbud innen BPA, kontakt Kim Nilsson. Les intervju med Kim eller send en E-post til: kim.nilsson@stendi.no

3053893b300a298067b4aa0fa090ac0eGGGGGGGGGGGGG