Les mer

BPA

Frihet og selvstendighet

Brukerstyrt Personlig Assistanse (BPA) kan lett forklares med ordene frihet og selvstendighet.

BPA er en alternativ organisering av praktisk og personlig hjelp for funksjonshemmede som har behov for bistand, i og utenfor hjemmet. Målet er å bidra til at individet får et aktivt og mest mulig uavhengig liv til tross for sin funksjonshemning.

Ordningen skal sikre selvbestemmelse og kontroll over egen hverdag og eget liv. Det er brukeren som selv leder sine assistenter.

Brukerstyrt Personlig Assistanse bygger på den internasjonale bevegelsen Independent Living som jobber for funksjonshemmedes rettigheter. Independent Living startet som en borgerrettsbevegelse i USA og det første senteret for Independent Living ble startet i Berkley, California i 1972 av aktivisten Ed Roberts.

Denne internasjonale bevegelsen mener at funksjonshemmede har samme rett til deltakelse i samfunnet som alle andre, og at funksjonshemmede skal oppleve kontroll, selvbestemmelse og frihet og at alle skal ha en lovbestemt rett til å bo der de ønsker, ha en jobb, ha rett til full deltakelse, være likestilt og inkludert i samfunnet. Det handler om å ta ansvar for eget liv – med BPA vil dette bli lettere.

Kontakt oss gjerne for en uformell prat på tlf: 22 12 01 10, og spør etter BPA-Ansvarlig Kim Nilsson eller BPA-Rådgiver Iselin Gundersen.

83e263b4960ef0302ebb325b8907ace077777777777777777777777777777