Les mer

BPA

Brukerstyrt Personlig Assistanse (BPA) kan lett forklares med ordene frihet og selvstendighet.

Brukerstyrt Personlig Assistanse (BPA) kan lett forklares med ordene frihet og selvstendighet.

BPA er en alternativ organisering av praktisk og personlig hjelp for mennesker med nedsatt funksjonsevne som har behov for bistand, i og utenfor hjemmet. Målet er å bidra til at individet får et aktivt og mest mulig uavhengig liv til tross for sin funksjonsnedsettelse. Ordningen skal sikre selvbestemmelse og kontroll over egen hverdag og eget liv. Det er brukeren som selv leder sine assistenter.

Vil du vite mere om Heimtas tilbud innen BPA, kontakt Kim Nilsson: kim.nilsson@stendi.no

22b8bca5fc1288cbd5e60b5b2788273e^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^