Les mer

Psykisk helsevern

I Heimta har vi erfaring med å gi heldøgnstilbud til barn og unge med alvorlig psykiske lidelser, der barnet trenger mer oppfølgning enn nærpersoner og familie kan gi.

Mange av de ungdommene som kommer til Heimta har blitt utredet og har ulike psykiatriske diagnoser og andre omfattende livsproblemer.  Andre blir utredet i løpet av tiden på hos oss av lokal BUP.

Heimta har lang erfaring med tett samarbeid med spesialisthelsetjenesten og koordineringen av øvrig hjelpeapparat. Vi har en kompetent personalgruppe med spesialisering innenfor psykisk helse som også får jevnlig veiledning av vår egen institusjonspsykolog.

Vår organisering tillater at vi kan jobbe med barn og ungdom med alvorlig psykiske lidelser innenfor differensierte institusjonstiltak, fosterhjem og ettervernstiltak.   Våre styrke er at vi har mange små og store tiltak som kan gi det enkelte barn/ ungdom et skreddersydd tilbud basert på dere behov.

Kontakt

Kontakt Heimta for mere informasjon.

Vi er i hele Norge!

Her kan du søke blant våre boliger

a9a75b245fc396fbc889bdb52196c9efCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC