Les mer

BPA for barn

Alle barn har rett til å vokse opp i sitt eget hjem.

Brukerstyrt Personlig Assistanse (BPA) er en alternativ organisering av praktisk og personlig hjelp for funksjonshemmede som har behov for bistand, i og utenfor hjemmet. Målet er å bidra til at individet får et aktivt og mest mulig uavhengig liv til tross for sin funksjonshemning.

BPA for barn har som mål å avlaste foreldre til barn under 18 år med store funksjonsnedsettelser. Det skal også gi mulighet for barnet å leve et selvstendig og aktivt liv, gå i skole og benytte fritidsaktiviteter. Ordningen skal sikre selvbestemmelse og kontroll over egen hverdag og eget liv. Det er de enkelte foreldrene og barnet selv som leder barnets assistenter.

Vi tilbyr individtilpasset BPA for barn og voksne. Kontakt oss, hvis du vill ha mere informasjon.

c301e8257d19f9af56a4944d1a960f12ppppppppppppppppppp