Les mer

Institusjon

Ved å ha ulike plasseringsalternativer gir det oss mulighet til å differensiere det miljøterapeutiske arbeidet etter ungdommens behov.

Det er et overordnet mål at ungdom som kommer til institusjonen skal slippe å oppleve å bli skrevet inn og deretter ut igjen på grunn av sin adferd. Det er vår erfaring at mange av ungdommen som kommer til oss har opplevd å bli avvist og skrevet ut av tidligere tiltak på grunn av den atferden eller problematikken som opprinnelig var årsaken til at de ble plassert i institusjon. Heimta strekker seg langt i å tilpasse institusjonens tilbud til den enkelte ungdoms behov og vi har fokus på hvilke rammer ved institusjonen som kan endres dersom de eksisterende rammene ikke er tilstrekkelige i forhold til plasseringen. Slik søker vi å møte den spesielle ungdommens behov for spesielle rammer, snarere enn å si at ungdommen ikke passer innenfor våre eksisterende rammer og skrive ungdommen ut hvis ting blir vanskelig.

Det kan være krevende og stigmatiserende å bo lenge i institusjon og vi mener at ungdom har bedre mulighet til utvikling i mer normaliserte familiesituasjoner. Heimta er opptatt av langsiktige målsetninger, tenke helhetlig og  planlegger utskriving allerede ved inntak.

Heimta er opptatt av å tenke helhet rundt ungdommene og mener at arbeidet med nettverk og familie er sentralt. Vi ser på avvikende adferd som ungdommenes forsøk på å finne de beste løsninger på en krevende og kaotisk livssituasjon. Vi må prøve å forstå ungdommene og deres familie ut fra deres forutsetninger.

472711ddfd94af41548da433465cf69c////////////////////