Les mer

Fosterhjem

Vi vektlegger at kjemien mellom barn og familie skal stemme

Heimta tilbyr egne fosterhjem tilknyttet vår institusjon. Mange av våre fosterhjem er svært erfarne og har hatt fosterbarn tidligere.

Vi vektlegger kjemien mellom barn og familie og vi er opptatt av at ungdommen skal få bo hos en fosterfamilie som ser ens behov og muligheter for utvikling.

Dette innebærer at vi bruker mye ressurser på å finne de rette menneskene for det enkelte barn og vi driver et aktivt rekrutteringsarbeid for å knytte kontakt med mulige fosterforeldre. Slik kan vi holde mulighetene for god matching åpne etter hvert som ungdom trenger fosterfamilier.

Alle Heimtas fosterhjem får tett oppfølgning og veiledning. De er en del av en kollegagruppe som treffes på fosterhjemsseminarer, og de kan delta på institusjonens opplæringsprogram etter behov og relevans. Alle fosterhjemmene tilbys avlastning og har tilgang på institusjonens bakvakt hele døgnet.

Vil din familie bli fosterhjem? Er du interessert i å ta imot barn og unge som trenger støtte? Kontakt Heimta for mere informasjon.

Eller ta direkte kontakt med:

Sigrun Aamodt Tangen på tlf. 92095137 / E-post sigrun.tangen@heimta.no

Anja Rudshagen Tlf. 97684833 / E-post anja.rudshagen@heimta.no

08697b15c36f52052a7dee6e67523382#############