Les mer

Ettervern

…og trygghet…

Overgangen til voksenlivet kan være krevende og utrygg. Heimta er oppriktig opptatt av at ungdommen får støtte og hjelp i denne overgangen, og sørger for å gi ungdommen de beste forutsetninger til å mestre eget liv.

I Heimta er opptatt av å planlegge utskrivning ved inntak. Forberedelsen til å flytte ut kan ha mange former, og det rette tidspunkt for å begynne denne fasen vil være ulikt fra ungdom til ungdom. Samtidig bør tanken på at ungdommen etterhvert skal ut i en selvstendig tilværelse være tilstede under hele oppholdet. Bare på den måten er det mulig å gjøre forberedelsen til en naturlig del av hverdagen.

Ungdommen trenger fortsatt ekstra støtte og vi i Heimta har lang erfaring med slike tiltak der vi assisterer ungdommen på veien til selvstendighet. Heimta har i dag flere godkjente leiligheter for ettervern med og uten heldøgns bemanning.

Kontakt Heimta for mere informasjon.

17ad54f2278597e3261d1871cd839b4011111111111111