Les mer

Avlastning

Heimta tilbyr tilrettelagte døgnavlastningsplasser for barn og unge med hjelpebehov.

Avlastningstiltaket er et tilbud til personer og familier med særlig tyngende omsorgsarbeid, og det organiseres ut i fra individets vedtak og i samarbeid med barnets nærpersoner og øvrig hjelpeapparat.

Heimta har universelt utformede boliger som er tilrettelagt for hjelpemidler, og har mulighet til å ta imot avlastningstiltak på kort varsel. Enhetene våre har døgnkontinuerlig dekning av personell med Helse og sosialfaglig høyskoleutdanning.  Alle våre medarbeidere er fast ansatte, og går medlever turnus noe som gir kontinuitet og forutsigbarhet for barna.

Formålet vårt ved avlastning er å:

  • Gi et tilbud for å hindre overbelastning hos primær omsorgsyter
  • Gi primær omsorgsyter nødvendig fritid og ferie
  • Gi barnet omsorg, tilrettelagte aktiviteter, sosialt samvær og gode opplevelser i trygge rammer ved avlastningsopphold

Kontakt Heimta for mere informasjon.

a930864d889db1bdf07abe6e210e9898%%%%%%%%%%%%%%%%%%