Les mer

Barnevern

Vi tilbyr institusjonsplasser for barn og ungdommer i alderen 10-18 år etter lov om barneverntjenester

Vi tilbyr institusjonsplasser for barn og ungdommer i alderen 10-18 år og er godkjent for alle plasseringsparagrafer i Lov om barneverntjenester.

Heimtas hovedmål for alle ungdommene uansett kategori problematikk er å hjelpe dem til en bedre sosial og psykisk fungering slik at de kan gå ut i samfunnet som mer funksjonsdyktige mennesker og at de får en egen opplevelse av bedret livskvalitet. Vi er opptatt av at ungdommen kun skal behøve å bo på institusjonen så lenge som de trenger det og ikke lenger enn dette.

Ved å ha ulike plasseringsalternativer er det mulig for oss å lage en individuelt tilpasset og forutsigbar framdriftsplan for ungdommene fra inntak og til de kan klare seg selv. Det igangsettes et samarbeid med ungdommenes foreldre fra innflytting, uansett om ungdommen skal flytte hjem eller ikke.

7ae2599959d01a994a86676c521f6052kkkkkk