Les mer

Barnebolig

Vi organiserer helhetlige døgnbemannede bo- og omsorgstilbud til barn og ungdom opp til 18 år i hele Norge.

Heimtas hovedmål for barn og unge uansett kategori problematikk er å hjelpe til en bedre sosial og psykisk fungering slik at de kan gå ut i samfunnet som mer funksjonsdyktige mennesker og at de får en egen opplevelse av bedret livskvalitet.

Våre barneboliger tilbyr bolig til barn og ungdom som av ulike grunner trenger ekstra støtte og omsorg utenfor familien. Tiltakene kan tilbys til barn og unge fra hele Norge. Ved å ha ulike plasseringsalternativer er det mulig for oss å lage en individuelt tilpasset og forutsigbar framdriftsplan for ungdommene fra inntak og til de kan klare seg selv.

Den unge i sentrum

Vår oppgave er å sørge for omsorg og behandling som er nødvendig og er bestemt med det formål at den unge får verktøy for å takle situasjonen. Det kan være å håndtere skolen eller sosial ferdighetsopplæring for å håndtere hverdagen.

De unges behov er alltid i sentrum. Vi har prosedyrer for å vurdere hvilke av våre aktiviteter som er hensiktsmessige for enhver person, for eksempel når det gjelder arbeidsmetoder og kompetansen til våre ansatte. Vi arbeider alltid med dokumenterte og evidensbaserte metoder.

Medarbeidere

Vi rekrutterer nøye og legger stor vekt på personlig egnethet.

Våre medarbeidere har videregående utdanning, og flere har også høyskoleutdanning. Våre ledere har alltid relevant universitetsutdanning, for eksempel med fokus på sosialt arbeid, sosial utdanning eller atferdsvitenskap.

Vi har ansatte på stedet 24 timer i døgnet.

Kontakt

Kontakt Heimta for mere informasjon.

baae65467e85527178c3f9e16f4c2c36............................