Brukerstyrt personlig assistanse

 Vi leverer BPA ordning i hele Norge. For tiden har vi tjenestekonsesjon i følgende kommuner:

 • • Tromsø kommune
 • • Harstad kommune
 • • Oslo kommune
 • • Hobøl kommune
 • • Moss kommune
 • • Fredrikstad kommune
 • • Bergen kommune

 

Dette er kommuner som har innført fritt brukervalg. Det innebærer at de som har fått innvilget vedtak på BPA tjenester kan velge mellom kommunen som arbeidsgiver eller private godkjente leverandører. Det er nødvendigvis ikke slik du ikke kan velge oss som din BPA leverandør selv om vi ikke har tjenestekonsesjon i din kommune. De fleste kommunene har enda ikke innført fritt brukervalg. Ta kontakt med din saksbehandler og forhør deg om det er mulig å benytte oss hvis du ønsker det. Du kan selvfølgelig også ta direkte kontakt med oss hvis du har spørsmål.

BPA er en form for organisering av personlig og praktisk bistand for mennesker med funksjonshemninger. Behovet for bistand kan både være i og utenfor hjemmet og innebære alt fra hjelp til renhold, personlig stell, gressklipping, snømåking, handling i butikken og andre individuelle behov. Prinsippet er at du skal få mulighet og rett til ett mer selvstendig og aktivt liv. BPA ordningen medvirker slik vi ser det til at mennesker med funksjonshemninger får en økt grad av frihet, deltakelse og kontroll over eget liv.  

Dersom du har ressurser og innsikt i eget liv, men er i behov av hjelp og bistand i hverdagen for å ha muligheter til å leve ett aktivt liv kan du få innvilget BPA. Du må oppfylle vilkårene for rett til helsehjelp etter Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester 3-2 punkt 6, bokstav b og § 3-8. Ta kontakt hvis du vil at vi skal hjelpe deg i søkeprosessen. Det er din hjemkommune som vurderer din søknad og innvilger vedtak etter dine behov.

Hvis du oppfyller kravene for rett til helsehjelp kan du få innvilget BPA. Du skal da lede dine egne assistenter og organisere tjenestene til deg selv med alt det innebærer. Du har mulighet til å delegere arbeidslederrollen til hjelpeverge eller pårørende. Vi vil selvfølgelig hjelpe og støtte deg innenfor alle problemstillinger du kommer opp i som din BPA leverandør.

 Vi legger til rette for tett oppfølging og tilgjengelig ovenfor både deg og assistentene, slik at tjenesten blir så forutsigbar og tilpasset dine behov som mulig. Hovedmålet vårt er at du skal få en meningsfull og selvstendig hverdag.

Du bestemmer over eget liv og hvor mye hjelp du vil ha i din BPA ordning. Vi er opptatt av å være på tilbudssiden for at din ordning skal fungere best mulig for deg. Vi hjelper deg så mye som du selv ønsker. Gjennom erfaring vet vi at det av og til kan være utfordrende å lede andre. Vi ønsker at du skal oppleve trygghet i din lederrolle. Du får derfor utnevnt en koordinator som er tilgjengelig for deg til enhver tid, slik at du kan få bistand til å lede dine assistenter på en så effektiv og enkel måte som mulig. Du får tilbud om arbeidslederkurs og ukentlig veiledning hvis du ønsker det. Du vet best hvilke behov du har. Med deg i fokus ønsker vi å bidra til å skape ett godt og utviklende samarbeid mellom deg, dine assistenter og din koordinator som skal sikre at du får en best mulig tjeneste.

Dette kan du forvente av oss:

 • • Høy grad av tilgjengelighet
 • • Fleksibilitet og stor påvirkning over eget liv
 • • Fokus på at du skal få en best mulig hverdag
 • • Assistenter med gode holdninger og verdier
 • • Hjelp og veiledning til å lede assistentene
 • • Hjelp til rekruttering av assistenter
 • • Arbeidslederkurs
 • • Tilbud om ukentlig veiledning
 • • Ukentlig veiledning av assistentene
 • • Hjelp til opplæring av assistenter ved behov
 • • Hjelp til å sette opp turnus, dekke fravær og ferieavvikling

 

Det er avgjørende for oss at du som bruker av våre tjenester opplever trygghet i din hverdag. Vi vil bidra til at dine assistenter får tett oppfølging og veiledning. Vi hjelper deg gjerne med å rekruttere best mulig assistenter tilpasset dine behov. Vi vil hjelpe deg å lete etter assistenter som du tror du vil få god kjemi med og som gir deg opplevelsen av å bli sett og hørt. Vi har tilgang til mange dyktige assistenter med gode verdier og holdninger.

 

  Tilbake til tjenester